top of page

הטיפול שלנו בלקויות וקשיי למידה

הטיפול שלנו בלקויות וקשיי למידה מתייחס לכל שלבי הלמידה החל במיומנויות בסיסיות כמו קשב תפיסה וזיכרון, דרך קריאה וכתיבה וכלה במיומנויות גבוהות כמו הבנת הנקרא, בניית טיעון ובעיות מילוליות במתמטיקה.

אנו מעודדות עצמאות, עוזרות למטופל/ת להכיר בחוזקות שלו/ה לצד הקשיים, בהתאם לגיל ולבשלות ומלמדות איך להשתמש בחוזקות כדי לבנות מוטיבציה ולתמוך בקשיים, לצד פיתוח העצמאות.
 

אנו מאמינות שהמסגרת הטיפולית אמורה לתת מענה יומיומי ולכן אנו נותנות משימות לבית, זמינות טלפונית ובוואטסאפ וכך יכולות לעקוב אחר ההתקדמות.
 

הדרכת ההורים נעשית בשני מישורים. הראשון, הדרכת הורים שמשלימה את הטיפול בילד. השני, הדרכה קבוצתית שבה ההורים מקבלים מידע על הלקות ובמקביל גם תמיכה והכלה. במתכונת הזו הלקוחות שלנו הם למעשה ההורים והכוונה היא לתת להם כלים ולתמוך בהם בהתמודדות עם אתגר גידול הילדים.

אבחון לקויות למידה: איך זה עובד?

אבחון לקויות למידה הוא אבחון אינטגרטיבי ונוגע בהיבטים שונים הקשורים ללמידה. הוא כולל הערכה ממוחשבת של תפקודי הקשב, תפקודים היושבים בבסיס הלמידה כגון תפקודי זיכרון ומהירות שליפה, תפקודי שפה בעברית, אנגלית ומתמטיקה. אבחון לקויות למידה נעשה על פי רוב לילדים החל מסוף כיתה ב' אך במקרה של פער לימודי גדול ניתן לאבחן גם ילדים צעירים יותר.

שיחת היכרות 

השלב הראשון באבחון הוא שיחה טלפונית שנועדה לברר מדוע עלה הצורך באבחון, והאם נכון לאבחן את הילד באותו זמן. כשהפער הלימודי לא מאד גדול, ייתכן שנמליץ בשלב ראשון לא לאבחן כלל או להסתפק בהערכת תפקודי הקשב. ניתן להתחיל בטיפול גם ללא אבחון ולאבחן מאוחר יותר אם יעלה שוב הצורך.

1

איסוף מידע

אם החלטנו ביחד עם ההורים על ביצוע האבחון המלא השלב השני הוא מילוי שאלונים על ידי המחנך/ת וההורים. שלב זה מאד נחוץ וחשוב להצלחת האבחון. ככל שלמאבחנת יהיה יותר ידע מוקדם על הילד/ה כך האבחון יהיה נכון ומדויק יותר.

2

שיחת עומק

בשלב שלישי תיערך פגישת אינטייק (שיחת עומק) עם הילד/ה וההורים. מטרת הפגישה היא היכרות טובה יותר של הילד/ה. הבנת הרקע הלימודי, רגשי חברתי, הכרת ההתנהלות שלו/ה בסיטואציות שונות למשל בבית, בבית הספר או בחוגים והתרשמות מכשרי השיח והמשלב הלשוני של הילד/ה.

ביצוע האבחון

השלב רביעי של תהליך האבחון, מתפרש על יומיים או שלושה. בשלב זה הילד/ה מבצע/ת סוללה של מבחנים סטנדרטיים שמטרתם לבדוק את רמת הביצוע יחסית לקבוצת הגיל. בשלב זה המאבחנת מתרשמת גם מהיבטים התנהגותיים הקשורים למיקוד, מוטיבציה, סדר וארגון. שלב זה יתפרס על שתיים שלוש פגישות של שלוש ארבע שעות בהתאם ליכולות הילד/ה לעבודה רציפה.

3

4

גיבוש אבחנה והמלצות

בשלב חמישי נעשית אינטגרציה של כל הממצאים ומתקבלים אבחנה והמלצות להמשך טיפול בבית ובבית הספר. בשלב זה ייתכן שהמאבחנת תמליץ על המשך בירור לאבחנה מבדלת אצל גורמים מקצועיים:

  • מרפאה בעיסוק כאשר עולה קושי גרפומוטורי בעיקר בילדים צעירים

  • קלינאית תקשורת כאשר עולה קושי שפתי

  • פסיכולוג/ית כאשר עולה קושי רגשי

  • נוירולוג/ית כאשר עולים קשיי קשב

  • פסיכיאטר/ים ילדים כאשר עולים קשיי קשב וקשיים רגשיים

5

פגישת סיכום

השלב השישי הוא פגישת הסיכום עם ההורים והילד/ה בה המאבחנת מסבירה את הממצאים ואת ההמלצות לטיפול ומגישה את האבחון.

6

Footer_edited.png
bottom of page